Welcome to elLERNi

No front page content has been created yet.
Follow the User Guide to start building your site.

Jaunākie kursi

FutureLearn

FutureLearn offers you a powerful new way to learn online. Every course has been designed according to principles of effective learning, through storytelling, discussion, visible learning, and using community support to celebrate progress.

Advance

БЕСПЛАТНЫЕ МИНИ-КУРСЫ - от английского языка до выбора профессии и смены работы.

Школa рисования

Школa рисования!

Здесь вы с головой погрузитесь в творчество — вас ждут курсы по любым техникам и жанрам.

И попробовать это можно прямо сейчас.

Я выбрала для вас 6 отличных видеоуроков от наших преподавателей — вперед!

OpenWHO

OpenWHO is WHO’s new, interactive, web-based platform that offers online courses to people preparing to work in epidemics, pandemics and health emergencies or already doing so.


Par elLERNi

elLERNi ir platforma e-apmācībām, kur mērķis ir pārāks par peļņu un kur visi lietotāji ir vienlīdzīgi. Mēs uzskatām, ka zināšanas ir vienīgais veids, kā pārvarēt sarežģītas un steidzamas situācijas. Tāpēc mēs izveidojām uzrunājošu un noderīgu vietu zināšanu iegūšanai un atjaunošanai! Mēs to centāmies darīt aiz tīras sirds un tāpēc šeit nav reklāmu, apmaksātu akciju vai īpaša lietošanas režīma.

Šeit atradīsit praktiskas apmācības tiešsaistē, ceļvežus un zināšanu apmaiņas ekosistēmas, šeit atradīsit video, audio un rakstus, šeit atradīsit idejas, iedvesmu un motivāciju. Šeit ir viss, kas jums nepieciešams, lai saturīgi pavadītu laiku un attīstītu sevi.

Projektu izstrādājusi JCI Ventspils nodaļa, un kopumā JCI Latvia organizācijā mēs strādājam citādi. Mēs esam aizrautīgu cilvēku tīkls, kas visā valstī kopīgi strādā, lai panāktu pozitīvu ietekmi. Pašlaik strādājam pie tā, lai uzlabotu mūsu dzīvi un darbu, izmantojot praktiskas apmācības tiešsaistē, ceļvežus un zināšanu apmaiņas ekosistēmas. Mums nav darba stundu. Tā vietā mēs apzinām neskaidrības, strādājam savā tempā un uzticamies viens otram, lai pieņemtu pareizos, labākos lēmumus. Mūsu mērķis JCI ir panākt, lai darbs būtu piepildošs un uz attīstību virzīts.

elLERNi ir izveidots, lai jūs varētu mācīties, un mācīties no tik daudziem cilvēkiem, tik dažādos veidos. Izmantojiet sociālās distancēšanās laiku jēgpilni un turpiniet to darīt arī pēc tam!

---

elLERNi is a platform for e-learning that places purpose over profit, and serves every user equally. We believe that knowledge is the only way to overcome complex and urgent challenges. So we made a welcoming and useful space for people to capture and update knowledge! We aimed to do it with honesty and integrity, so there are no ads, paid promotions, or preferred treatment.

Here you will find practical online training, guides and knowledge sharing ecosystems, here you will find videos, audios and articles, here you will find ideas, inspiration and motivation. Here is all you need to spend your time meaningfully and develop yourself.

Project is developed by JCI Ventspils, and altogether at JCI Latvia we work differently. We are a network of passionate people all over the country working collectively to make positive impact. Currently working to improve how we live and work through practical online training, guides and knowledge sharing ecosystems. We have no hours of operations. Instead, we recognize ambiguity, work at our own pace, and trust one another to make the right, best decisions. We aim to make working at JCI fulfilling and towards development.

elLERNi is created so you could learn and learn from so many people and in various ways. Use your time on lockdown meaningfully and continue to do so after that as well!